ETKİNLİKLER

Yerel Tohum Takas Şenliği
Yerel değerlerimizi korumak, gelecek kuşakların güvenli gıdaya ulaşımını sağlamak için bir adım daha atıyor, Çeşme Yerel Tohum Takas Şenliğimizi başlatıyoruz. 2 Şubat 2020 Pazar Günü saat 11:00’de Aya Haralambos Kültür Merkezi’nde (Eski Kilise) buluşalım!
Tüm Etkinler

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Görev ve Yetki Tanımları

Çeşme Belediyesi sınırları içerisinde ilgili tüm kanun ve yönetmelikler çerçevesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden onay alan yapıların süreçlerinin takibi; ruhsatsız ve ruhsat eklerine uygun olmayan yapılara ilişkin denetimlerin gerçekleştirilerek yasal işlemlerin yapılması, kaçak yapılara ilişkin yasal işlemlerin yapılması, aykırılık durumunda inşaat durdurma, yıkılma tehlikesi olan binaların yıkımının sağlanması Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren başlıca konulardır.