ETKİNLİKLER

1-2 Eylül / 1. Çiftlik Festivali
Çeşme Belediyesi'nin 9 Durak 9 Deneyim projesi kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1.Çiftlik Festivali ile ziyaretçilerimiz unutulmaz iki gün geçirecek.
Tüm Etkinler

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Görev ve Yetki Tanımları

Çeşme Belediyesi sınırları içerisinde ilgili tüm kanun, yönetmelik çerçevesinde; Çeşme İlçesi imar durumunun düzenlenmesi, ilçe sınırları içerisindeki imar hareketlerinin izlenmesi, imar durumu, adres tespit ve numarataj belgesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma ruhsatı, kat irtifakı, temel üstü vizesi, hakkediş onayları, iş bitirme onayları, 15 – 16 – 18 imar uygulamaları, plankote onayları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı talepleri, işyeri açma ruhsatları için müdürlük görüşü, vatandaşların bilgi – belge talepleri, şikayetleri ve tamirat izinleri, iş deneyim belge taleplerine ilişkin belgelerin düzenlenmesi, onaylanması ve Başkanlık Makamına onaylatılması Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren başlıca konulardır.