ETKİNLİKLER

1-2 Eylül / 1. Çiftlik Festivali
Çeşme Belediyesi'nin 9 Durak 9 Deneyim projesi kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1.Çiftlik Festivali ile ziyaretçilerimiz unutulmaz iki gün geçirecek.
Tüm Etkinler

İş Akış Şeması

Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi için Tıklayınız

Gelirler Şefliği Giderlerini Muhasebeleştirilmesi  için Tıklayınız

Posta ile Tebliğ Alındılarını Gönderme için Tıklayınız

İcra İşlemleri (Cebren Tahsil) için Tıklayınız

Eğlence Vergisi için Tıklayınız

Vezne İşlemleri için Tıklayınız

Tahakkuk İşlemleri için Tıklayınız

Vergi Muafiyeti için Tıklayınız

Sicil İşlemleri Muafiyeti için Tıklayınız

Rayiç Bedel Tespiti İşlemleri için Tıklayınız

Ödeme Emri Düzenlenmesi İşlemleri için Tıklayınız

Borç Sorgulama için Tıklayınız

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi için Tıklayınız

Posta Çeki ile Tahsilât İşlemleri için Tıklayınız

İnternetten Tahsilât İşlemleri için Tıklayınız

Vezne Kapatma İşlemleri için Tıklayınız

Banka ile Tahsilât İşlemleri için Tıklayınız

İlan-Reklam Vergisi için Tıklayınız

İlan-Reklam Beyan Kapama için Tıklayınız

Ölçü ve Tartı Beyannamesi için Tıklayınız