ETKİNLİKLER

1-2 Eylül / 1. Çiftlik Festivali
Çeşme Belediyesi'nin 9 Durak 9 Deneyim projesi kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 1.Çiftlik Festivali ile ziyaretçilerimiz unutulmaz iki gün geçirecek.
Tüm Etkinler

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev ve Yetki Tanımları

Fen İşleri Müdürlüğü, Çeşme İlçe sınırları ve mücavir alanları içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanlığı’nca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir. Fen İşleri Müdürü, Başkanlık Makamınca verilen görevleri ve çalışma alanı kapsamındaki ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmakla görevli olup, Çeşme Belediye Meclisi'nce onaylanan bütçe ve yatırım programına ve kamudan gelen taleplere göre hizmetlerin yürütülmesinden sorumludur. Buna ek olarak Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Birimi’ni Başkanlık Makamına karşı temsil eder ve bu birimin yönetiminde tam yetkili kişi olarak birimin her türlü çalışmalarını düzenlemekle sorumludur.