ETKİNLİKLER

Yerel Tohum Takas Şenliği
Yerel değerlerimizi korumak, gelecek kuşakların güvenli gıdaya ulaşımını sağlamak için bir adım daha atıyor, Çeşme Yerel Tohum Takas Şenliğimizi başlatıyoruz. 2 Şubat 2020 Pazar Günü saat 11:00’de Aya Haralambos Kültür Merkezi’nde (Eski Kilise) buluşalım!
Tüm Etkinler

Çeşme Belediyesi’ne evlenmek için başvuru yapacak çiftlerden en az birinin yerleşim yeri adresi Çeşme Belediyesi sınırları içerisinde olmalıdır. Ancak ikamet adresi bu sınır dışında olanlar da Çeşme Belediyesi’nde evlenmek için başvurabilirler. Bu durumda çiftler, kadın veya erkeğin bağlı olduğu belediyenin Evlendirme Memurluğu’na birlikte müracaat etmeli ve “Evlenme İzin Belgesi” alarak Çeşme Belediyesi’ne başvurmalıdır.

İkametgahı Çeşme Belediyesi sınırları içerisinde olanlar için gerekli belgeler:

- Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı

- 5 adet vesikalık fotoğraf(Biometrik değil)

İkametgahı Çeşme Belediyesi sınırları içerisinde olmayanlar için gerekli belgeler:

-Bağlı bulundukları belediyeden aldıkları evlenme izin belgesi

-3 adet vesikalık  fotoğraf(Biometrik değil)

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

Yabancı Uyruklular Evlenmek için Ne Yapmalıdır?

-Doğum kayıt belgesi

-Bekarlık belgesi

(Bu iki belgenin alınması için kendi ülkelerine gitmeden Türkiye'de bulunan yabancı konsolosluktan alınırsa Türkçe'ye çevrilip onaylanmış olarak verilecektir.)

     Eğer bu belge kendi ülkesinden alınmış ise Türkiye'de tercüme edilecek ve yetkili makamlar tarafından (Apostil edilecek)onaylanacaktır.

     Yabancı ülke Konsoloslukları İzmir ya da İstanbul'da ise Valilik İl Hukuk İşleri ya da İlçe Kaymakamlıkları Yazı İşleri tarafından onay ettirilecektir.Yabancı ülke konsolosluğu Ankara'da ise Dış İşleri Bakanlığı tarafından onay ettirilecektir.

     Yabancı belgelerin Türkçe tercümeleri pasaport ile birebir aynı olmalıdır. 

-Pasaportun Noter onaylı Türkçe tercümesi.

-5 adet vesikalık fotoğraf(Biometrik değil)