ETKİNLİKLER

”Yaşamaya Dair” müzikli tiyatro oyunu
Nazım Hikmet’in destansı yaşamını anlatan Genco Erkal’ın ”Yaşamaya Dair” müzikli tiyatro oyunu  22 Ocak 2020 Çarşamba akşamı saat 20:00’de  Çakabey Kültür Merkezi’nde  (eski kilise) Çeşmeli sanatseverler için ücretsiz sahnelenecektir.  Genco Erkal ve Tülay Günal’ın sesiyle hayat bulan şiirsel şölene tüm Çeşmeli hemşehrilerimizi bekliyoruz.
Tüm Etkinler

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev ve Yetki Tanımları

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik kullanılması ve birimlerin talep ettikleri mal ve hizmet alımlarının doğru miktarda, doğru zamanda, güvenilir kaynaktan uygun fiyatla temin etme görevini yerine getirmekle görevlidir. Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer yasal mevzuat esasları çerçevesinde ihaleleri şeffaflık, rekabet, güvenirlilik, gizlilik, kamuoyu denetimi ve ihtiyaçların zamanında, uygun şartlarda karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri doğrultusunda yürütmekle görevlidir. Destek Hizmetleri Müdürlüğü doğrudan Başkanlık Makamı’na bağlı olarak çalışır.