İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANDIR.

Plan örnekleri (A3)

Ek1

Ek2